50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng Anh Lớp 1

128,000 

Nội dung cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh tiếng Anh – Lớp 1:

  • 50 đề ôn luyện bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1.
  • Phát triển đầy đủ các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
  • Hệ thống bài tập đa dạng từ dễ đến khó, giúp củng cố và nâng cao kiến thức.

Điểm đặc biệt của cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh tiếng Anh – Lớp 1:

  • Tổng hợp 50 đề ôn luyện toàn bộ kiến thức
  • Bám sát chương trình học
  • Hỗ trợ phát triển toàn diện 4 kỹ năng
  • Hệ thống bài tập đa dạng

Đọc thử