50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng Việt Lớp 1

119,000 

Kiến thức các em sẽ đạt được sau khi học cuốn sách

  • Nắm vững quy tắc chính tả
  • Mở rộng vốn từ, vận dụng từ ngữ
  • Phát triển kỹ năng đọc – hiểu nhanh
  • Tăng điểm nhanh trong các bài kiểm tra

Cuốn sách 50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng Việt Lớp 1 nổi bật với:

  • Cấu trúc bài học khoa học: Từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với năng lực học tập của học sinh lớp 1.
  • Nội dung đa dạng, phong phú: Liên kết chặt chẽ với thực tế, giúp các em dễ dàng hình dung và áp dụng.
  • Hệ thống đáp án chi tiết: Giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và đánh giá quá trình học tập của con em mình.

Đọc thử