[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1raxjRWBKuL3-4zBpx6jWRe7EgRBJcPRf/view"]

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 1

89,000 

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 1 gồm 16 đơn vị bài học bám sát kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success của Nhà xuất bản Giáo Dục.

Ưu điểm của cuốn sách:

  • Kiến thức trọng tâm được biên soạn theo sách giáo khoa Global Sucess của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bài tập đa dạng, thú vị
  • Giúp nâng cao điểm số môn tiếng Anh dễ dàng

  Đọc thử