[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1jd8BDRstW6KXZbiqGzlDJSNhNFj7GRxg/view?usp=sharing"]

Từ điển Tiếng Việt thông dụng (bìa xanh)

220,000 

Cuốn Từ điển Tiếng Việt thông dụng ra đời nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu tiếng Việt, đặc biệt hướng đến nhóm đối tượng chủ yếu là học sinh khối trung học phổ thông – những người thường xuyên học tập, trau dồi tiếng Việt.

  Đọc thử