[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1awIzJPG-mQxukXYCJzgzSZRBuoFWjtdp/view?usp=drive_link"]

50 Đề Tăng Điểm Nhanh Toán Lớp 4

110,000 

Nội dung cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh Toán lớp 4: 

  • Phần Nội dung đề: Tổng hợp 50 đề thi với các dạng bài tập phong phú, đa dạng, bám sát chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bao gồm các đề ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ.
  • Phần Đáp án: Cung cấp đáp án chi tiết cho các câu hỏi trong phần nội dung.

Điểm đặc biệt của cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh Toán lớp 4: 

  • Giúp ôn tập và củng cố kiến thức Toán đã được học
  • Hỗ trợ nâng cao kỹ năng giải bài tập môn Toán
  • Gia tăng cơ hội làm quen với các dạng bài tập môn Toán 
  • Giúp học sinh tự tin hơn khi làm các bài kiểm tra môn Toán giữa kỳ, cuối kỳ

Đọc thử