Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Toán Lớp 3 – Tập 1

79,000 

Nội dung cuốn sách Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Toán Lớp 3 – Tập 1:

  • Phần bài tập: Mỗi tuần sẽ có 10 bài tập để con ôn lại và nâng cao hơn kiến thức trên lớp.
  • Phần đáp án: Giải thích ngắn gọn cách làm bài để bố mẹ có thể đồng hành học cùng con hoặc để con tự kiểm tra lại cách giải và đáp án của mình.

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Bài tập đa dạng, thú vị giúp con hào hứng trong việc học Toán.
  • Cung cấp 180 bài toán điển hình trong chương trình học Toán lớp 3
  • Giúp con hiểu bài một cách cặn kẽ, nâng cao điểm số dễ dàng.

Đọc thử