[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1Y9B-XTvUl0JRzLib167EtT0V9sNbE0W8/view"]

250 Bài Toán Chọn Lọc Lớp 4

150,000 

Nội dung cuốn sách 250 bài toán chọn lọc lớp 4:

Cuốn sách gồm 2 phần chính:

  • Phần lý thuyết và đề luyện theo chuyên đề: Phần này cung cấp các khái niệm toán học cần thiết theo từng chuyên đề, giúp học sinh hiểu sâu sắc về bản chất của các vấn đề toán học và cách ứng dụng chúng vào giải quyết các bài tập.
  • Phần hướng dẫn giải chi tiết: Phần này trình bày cách giải chi tiết cho từng bài toán, giúp học sinh nắm vững phương pháp và có thể tự lực giải quyết các bài toán tương tự.

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Cuốn sách cung cấp các bài toán có tính ứng dụng cao, được chọn lọc kỹ càng từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó có thể giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện
  • Trên sách có in mã QR cho phép học sinh truy cập vào các nguồn tài liệu bổ sung, các dạng bài tập mới và các đề luyện tập, nhằm mở rộng kiến thức và củng cố kỹ năng đã học.
  • Sách đi kèm phần hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài toán, làm rõ phương pháp và cách thức tiếp cận các vấn đề toán học, giúp học sinh tự tin và hiểu sâu hơn.

Đọc thử