[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1gvh4BquMGi7Nmu-WzdVZcuKem7Qkngdp/view?usp=sharing"]

Làm Chủ Kiến Thức Ngữ Văn Bằng Sơ Đồ Tư Duy Lớp 6 – Tập 2

138,000 

Nội dung cuốn sách Làm chủ kiến thức Ngữ văn bằng sơ đồ tư duy lớp 6 – Tập 2:

Gồm có 5 bài, mỗi bài bao gồm 4 phần: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết, nói và nghe

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Hướng dẫn chi tiết nội dung bài học nhằm nâng cao khả năng đọc – viết – nghe – nói.
  • Dễ dàng hệ thống kiến thức bằng phương pháp sơ đồ tư duy.
  • Tổng hợp các bài viết tham khảo và chủ đề nói chi tiết.
  • Cung cấp phần đánh giá với hệ thống đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

 Đọc thử