[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1Ofo2eVMlRQKBHa-4r5bYXQkhnn9q8GwA/view"]

Làm chủ kiến thức Toán lớp 6 bằng sơ đồ tư duy – Tập 2

138,000 

Cuốn sách Làm Chủ Kiến Thức Toán Bằng Sơ Đồ Tư Duy Lớp 6 Tập 2 bao gồm 21 Bài học được chia theo 4 Chương nối tiếp Tập 1:

  • Chương VI: Phân số
  • Chương VII: Số thập phân
  • Chương VIII: Những hình học cơ bản
  • Chương IX: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

  Đọc thử