Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 2

79,000 

Nội dung cuốn sách Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 2

  • Phần bài tập: Mỗi bài học bao gồm phần kiến thức trọng tâm, luyện đọc diễn cả, trả lời câu hỏi đọc hiểu và luyện viết câu, đoạn văn. 
  • Phần bài kiểm tra bao gồm: Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ để các em làm quen với đề thi cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài. 

Điểm đặc biệt của cuốn sách Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 2

  • Kiến thức được thiết kế theo chương trình học Tiếng Việt lớp 2. 
  • Cung cấp các văn bản vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa gần gũi với đời sống. 
  • Bài tập giúp các em phát triển khả năng đọc hiểu, nâng cao điểm số ở lớp.

  Đọc thử