Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Toán Lớp 2 – Tập 1

79,000 

Bài tập bổ trợ nâng cao môn Toán lớp 2 – Tập 1 gồm 18 bài học tương đương kiến thức Toán học kì II theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống.

Các em học sinh đạt được gì từ cuốn sách này:

  • Rèn luyện bài tập đa dạng gồm trắc nghiệm và tự luận để ghi nhớ kiến thức trọng tâm.
  • Có lộ trình phát triển môn Toán với những bài tập từ cơ bản đến nâng cao.
  • Làm quen với nhiều đề thi để đạt được kết quả tốt trong các kỳ kiểm tra trên lớp.

Để thuận lợi cho việc học của các em. Tkbooks đã xây dựng hệ thống app tkbooks có kết nối với mỗi quyển sách. Trên app đã có tất cả các đáp án trong sách bài tập bổ trợ nâng cao toán lớp 2 tập 1, Sau khi hoàn thành các bài tập các em có thể mượn điện thoại của bố mẹ để check ngay kết quả nhé.
  Đọc thử