50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng Việt Lớp 3

99,000 

Nội dung cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Việt lớp 3 gồm 37 đề kiểm tra và 4 đề Ôn tập giữa kỳ, cuối kỳ. Mỗi đề kiểm tra trong sách là một bước hành trình để các em vừa ôn luyện kiến thức đã học, vừa phát triển các kỹ năng cần thiết cho môn học này.

Cuốn sách này sẽ giúp các em:

  • Tăng điểm nhanh trong các bài kiểm tra: 
  • Nắm vững kỹ năng đọc – hiểu
  • Phát triển kỹ năng viết

Đọc thử