50 Đề Tăng Điểm Nhanh Tiếng Anh – Lớp 3

138,000 

Nội dung cuốn sách “50 đề tăng điểm nhanh tiếng Anh Lớp 3”:

  • Cung cấp 50 đề tiếng Anh đa dạng, đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết; bám sát chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bài kiểm tra được thiết kế từ dễ đến khó, giúp học sinh từ từ làm quen và nâng cao dần trình độ
  • Mỗi bài kiểm tra cung cấp kiến thức và củng cố từ vựng, ngữ pháp, các mẫu câu và kỹ năng giao tiếp cần thiết

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Phù hợp chương trình: Sách được biên soạn bám sát chương trình học tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp và toàn diện cho cả bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
  • Cấu trúc đi từ dễ đến khó: Đề thi được thiết kế theo cấu trúc từ dễ đến khó, giúp học sinh dần thích nghi và nâng cao trình độ một cách hiệu quả.
  • Đa dạng hóa bài tập: Sách cung cấp nhiều dạng bài tập khác nhau, từ trắc nghiệm đến tự luận và các hoạt động thực hành, thúc đẩy việc học qua thực tiễn và tăng cường kỹ năng ngôn ngữ.

Đọc thử