Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Toán – Lớp 4 Tập 2

89,000 

Nội dung cuốn sách Bài tập bổ trợ nâng cao Toán – Lớp 4 tập 2: 

  • Bài tập 17 tuần học tương ứng với chương trình học kỳ II
  • Mỗi tuần gồm phần bài tập trắc nghiệm và tự luận
  • 02 đề ôn thi giữa học kỳ II
  • 02 đề ôn thi cuối học kỳ II
  • Đáp số

Điểm đặc biệt của cuốn sách Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh – Lớp 4 tập 1:

  • Tổng hợp hơn 220 bài toán điển hình
  • Mỗi tuần học được hệ thống hơn 10 bài tập ôn luyện kỹ năng làm bài và tư duy giải toán từ cơ bản đến nâng cao
  • Có các đề kiểm tra ôn luyện giữa kỳ và cuối kỳ

Đọc thử