Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Toán Lớp 2 – Tập 2

79,000 

Bài tập bổ trợ nâng cao môn Toán lớp 2 – Tập 2 gồm hệ thống 17 bài học trong sách bám sát theo chương trình 17 tuần học trên lớp. Trong đó, mỗi bài học có 10 bài tập nhằm ôn luyện và thực hành kiến thức Toán từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, bài tập còn chia thành 2 dạng:

  • Dạng trắc nghiệm: Từ bài 1 đến bài 6 giúp các em ôn tập nắm chắc kiến thức
  • Dạng tự luận: từ bài 7 đến bài 10 giúp các em ôn luyện kỹ năng làm bài tính toán và bài nâng cao

Cuốn sách còn bổ sung các đề ôn tập và kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ để các em rèn luyện và đánh giá tiến trình học tập của bản thân.

  Đọc thử