Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 4 – Tập 2

99,000 

Nội dung cuốn sách Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh – Lớp 4 tập 2: 

  • 10 đơn vị kiến thức bám sát kiến thức trọng tâm bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success
  • 2 bài review ôn tập kiến thức

Điểm đặc biệt của cuốn sách Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh – Lớp 4 tập 2:

  • Hệ thống đầy đủ kiến thức tiếng Anh bám sát sách giáo khoa 
  • Hệ thống bài tập và ôn tập đầy đủ, đa dạng 
  • File nghe kèm sách giúp học sinh phát triển đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Đọc thử