Mind Map Ngữ Pháp Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học

139,000 

Nội dung cuốn sách

Gồm 17 chủ đề tương ứng với 17 cấu trúc ngữ pháp. Trong đó, mỗi chủ đề được chia thành 2 phần

  • Phần 1: Lý thuyết được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy, hình ảnh sinh động.
  • Phần 2: Bài tập thực hành.
  • Cuối sách có đáp án để tự kiểm tra kết quả của các bài tập thực hành.

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Đầy đủ kiến thức ngữ pháp, bám sát nội dung sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học.
  • Kiến thức được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy, hình ảnh sinh động giúp các em hào hứng học tập.
  • Bài tập ôn luyện giúp các em ôn tập và hiểu rõ hơn từng cấu trúc ngữ pháp.

Đọc thử