[pdf-embedder url="https://drive.google.com/open?id=0BwPspnQLSn26czZBN0txUTQ2Qjg"]

Từ điển Anh – Việt dành cho học sinh (bìa xanh)

159,000 

Cuốn Từ điển Anh – Việt dành cho học sinh (bìa xanh) bao gồm hơn 3500 mục từ mới mẻ, cập nhật, những lời giải thích ngắn gọn mà rõ ràng, kèm với những ví dụ cụ thể mà sinh động, những mẫu câu, kết cấu phổ dụng mà đa dạng của mỗi mục từ nhằm giúp người đọc biết cách sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp.

  Đọc thử