Làm chủ kiến thức văn bằng sơ đồ tư duy lớp 7 Tập 2

138,000 

Các bài học trong sách được triển khai theo một motip chung nhằm giúp các em ôn luyện và thực hành theo các yêu cầu cần đạt của chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

  • Phần Đọc hiểu được triển khai theo các ý chung giúp các em dễ nắm bắt của từng thể loại nói chung và tác phẩm nói riêng, có sự so sánh, đối chiếu sâu sắc.
  • Phần Thực hành Tiếng Việt bao gồm hệ thống đầy đủ kiến thức Tiếng Việt trong một đơn vị bài học, thực hành làm các bài tập trong sách giáo khoa theo hướng dẫn chi tiết.
  • Phần Viết có lý thuyết gồm kiến thức trọng tâm và yêu cầu đối với kiểu bài, phân tích bài viết mẫu, các bước thực hành bài viết.
  • Phần Nói và Nghe: tổng hợp các yêu cầu đối với bài nói và chủ đề nói, một số bài nói tham khảo.

Đọc thử