[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1aa9KPOQRoXGfZFKCMBPo2QtA5u6XP064/view?usp=sharing"]

Pomath 3 – Toán tư duy cho trẻ em từ 4 – 6 tuổi

99,000 

LÀM QUEN VỚI QUAN HỆ THỨ TỰ, SO SÁNH

– Tăng cường các hoạt động chia nhóm, ghép nhóm, đếm tương ứng. Giới thiệu dấu >, <, =.
– Mở rộng các phép toán cộng trừ phạm vi 5.
– Giới thiệu hình chữ nhật, hình thang.
– Các hoạt động trò chơi củng cố kiến thức và phát triển khả năng tưởng tượng, sáng tạo: trò chơi điểm danh, trò chơi tangram, trò chơi xếp hình, …

  Đọc thử