Làm chủ kiến thức văn bằng sơ đồ tư duy lớp 7 Tập 1

138,000 

Nội dung cuốn sách Làm chủ kiến thức Ngữ văn bằng sơ đồ tư duy lớp 7 tập 1:

  • Sơ đồ tư duy các bài đọc hiểu theo chương trình ngữ văn lớp 7 kì 1.
  • Phần Đọc hiểu được triển khai từ khái quát đến chi tiết.
  • Phần Thực hành Tiếng Việt, cung cấp những kiến thức tiếng Việt cần thực hành.
  • Phần Viết, hệ thống kiến thức trọng tâm đối với một văn bản viết.
  • Phần Nói và nghe, hệ thống các bài nói và nghe theo chủ đề.

Kiến thức đạt được sau lộ trình học với bộ sách:

  • Đạt được những khối lượng kiến thức trong chương trình Ngữ Văn lớp 7 kì 1.
  • Nâng cao khả năng Ngữ văn lớp 7 của các em.

Đọc thử