Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 1

79,000 

Nội dung cuốn sách Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 1

  • Phần bài tập: Mỗi tuần các em đều được nhấn mạnh vào các kiến thức trọng tâm, luyện đọc diễn cảm, trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản và luyện viết câu hoặc đoạn văn.
  • Phần bài kiểm tra: Hệ thống bài kiểm tra bao gồm bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối kỳ giúp các em làm quen với đề thi, luyện tập khả năng tư duy, phân tích khi gặp các dạng đề.

Điểm đặc biệt của cuốn sách Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Việt Lớp 2 – Tập 1

  • Kiến thức bám sát chương trình học Tiếng Việt lớp 2.
  • Cung cấp những câu chuyện, bài thơ ý nghĩa và gần gũi với đời sống của các em.
  • Giúp các em phát triển tư duy, khả năng đọc hiểu, từ đó nâng cao điểm số một cách dễ dàng.

Đọc thử