[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1wxrBlN35JXxjefLqlLxJhlEhPa97qqkX/view?usp=drive_link"]

50 Đề Tăng Nhanh Điểm Tiếng Anh Lớp 4

128,000 

Nội dung cuốn sách 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Anh lớp 4:

  • Cung cấp 50 đề ôn luyện toàn bộ kiến thức trong chương trình học.
  • Nội dung các đề luyện được biên soạn bám sát trình tự các bài học trong sách giáo khoa.
  • Các bài kiểm tra luyện đầy đủ kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
  • Hệ thống bài tập đa dạng giúp học sinh dễ dàng tăng điểm trong các bài kiểm tra.

Lợi ích của bộ sách:

  • Nắm chắc toàn bộ kiến thức trọng tâm.
  • Dễ dàng làm tốt các bài tập và bài kiểm tra trên lớp.
  • Củng cố và nâng cao kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
  • Tự ôn tập và đánh giá mức độ hiểu biết sau mỗi bài học.

Đọc thử