[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/126WGXvWQtnL8HkjN-aO4OUlFz9CGzQTY/view?usp=sharing"]

Pomath 5 – Toán tư duy cho trẻ em từ 4 – 6 tuổi

99,000 

KHÁM PHÁ QUY LUẬT VÀ SÁNG TẠO

– Tìm hiểu về cấu trúc giá trị của số 10, quan hệ phần bù (điều này rất quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động tính toán với phạm vi lớn hơn).
– Làm quen với các số trong phạm vi 20.
– Giới thiệu thuộc tính “chẵn, lẻ” của các số thông qua hoạt động chia đều.
– Tăng cường các bài tập logic, bài tập rèn luyện khả năng phân tích, tưởng tượng và các trò chơi sáng tạo

  Đọc thử