[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1XMRmh0B8nF0pxOPpwZpJh9MrwChAGrIU/view?usp=drive_link"]

Làm Chủ Kiến Thức Ngữ Văn Bằng Sơ Đồ Tư Duy Lớp 8 – Tập 2

119,000 

Làm chủ kiến thức Ngữ Văn bằng sơ đồ tư duy lớp 8 Tập 2 có nội dung bám sát chương trình Ngữ Văn 8 học kỳ 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Điểm đặc biệt của cuốn sách

  • Hướng dẫn chi tiết nội dung bài học nhằm hình thành năng lực đọc – viết – nghe – nói theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018
  • Ghi nhớ nhanh bằng phương pháp sơ đồ tư duy 
  • Hệ thống các bài viết tham khảo và chủ đề nói chi tiết 
  • Tổng hợp đánh giá với hệ thống để kiểm tra giữa kì và cuối kì

 Đọc thử