Làm Chủ Kiến Thức Toán Bằng Sơ Đồ Tư Duy Lớp 8 – Tập 1

148,000 

Nội dung cuốn sách Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 8 – Tập 1

Phần 1: Gợi mở kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Phần 2: Làm chủ kiến thức và các dạng Toán

Điểm đặc biệt của cuốn sách

  • Phương pháp sơ đồ tư duy
  • Đa dạng bài tập
  • Hỗ trợ công nghệ

Đọc thử

Hết hàng