Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân trong 3 năm gần nhất

Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2017

Ngày 29/7/2017, trường Học viện An Ninh Nhân Dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
2 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 30.5
3 7480202 An toàn thông tin (Nam) D01 19.75
4 7480202 An toàn thông tin (Nam) A01 23.5
5 7480202 An toàn thông tin (Nữ) A01 27.75
6 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 27.75 Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
7 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
8 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 26.25
9 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 29.5
10 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 28 Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
11 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 29 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
12 7380101_DS Luật (hệ dân sự) A00 22
13 7380101_DS Luật (hệ dân sự) A01 21
14 7380101_DS Luật (hệ dân sự) C03 21.5
15 7380101_DS Luật (hệ dân sự) D01 22.25
16 7480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) A00 17
17 7480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) A01 18.25
18 7480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) D01 16.25
19 7480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A00 18.75
20 7480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A01 15.75
21 7480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) D01 16.75

Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân Năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A00; A01; D01
2 7480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) A00; A01; D01 15
3 7380101_DS Luật (hệ dân sự) A00; A01; C03; D01 15
4 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) D01 27.75
5 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) C03 29.75
6 7860100 Điều tra trinh sát (Nữ) A01 26.75
7 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) D01 24
8 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) C03 24.25
9 7860100 Điều tra trinh sát (Nam) A01 25.5
10 7480202 An toàn thông tin (Nữ) A00 27
11 7480202 An toàn thông tin (Nam) A01 28.25
12 7480202 An toàn thông tin (Nam) A00 27.25
13 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 25.5
14 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 24.5

Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân Năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860102 Điều tra trinh sát (Nam – A) A 27
2 7860102 Điều tra trinh sát (Nam – A1) A1 25.75
3 7860102 Điều tra trinh sát (Nam – C) C 25.5
4 7860102 Điều tra trinh sát (Nam – D1) D1 24.5
5 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ – A) A 28.75
6 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ – A1) A1 27.5
7 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ – C) C 29
8 7860102 Điều tra trinh sát (Nữ – D1) D1 27.5
9 7480201 Công nghệ thông tin (Nam – A) A 27.5
10 7480201 Công nghệ thông tin (Nam – A1) A1 26.25
11 7480201 Công nghệ thông tin (Nữ – A) A 29
12 7480201 Công nghệ thông tin (Nữ – A1) A1 27.25
13 7480202 An toàn thông tin (Nam – A) A 25.5
14 7480202 An toàn thông tin (Nam – A1) A1 25.5
15 7480202 An toàn thông tin (Nữ – A) A 28.25
16 7480202 An toàn thông tin (Nữ – A1) A1 27.75
17 7380101 Luật (Nam – A) A 26.5
18 7380101 Luật (Nam – C) C 25.75
19 7380101 Luật (Nam – D1) D1 24
20 7380101 Luật (Nữ – A) A 29.25
21 7380101 Luật (Nữ – C) C 30
22 7380101 Luật (Nữ – D1) D1 27
23 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nam – D1) D1 23.69
24 7220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ – D1) D1 28.25
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) D1 21.75
26 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) D1 26.94

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *