Tổng hợp các bài tập tiếng Anh lớp 3 chuẩn nhất

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 có những kiến thức về các dạng bài tập trong chương trình học để ôn tập hiệu quả, TKBooks gửi tới các em những bài tập tiếng Anh lớp 3 chuẩn nhất, tăng cường hiệu quả học tập.

Học tiếng anh lớp 3 sẽ không hiệu quả nếu trẻ thiếu đi những tìm hiểu về các dạng bài tập cũng như tự mình trải nghiệm của thế giới tiếng Anh muôn màu muôn vẻ này. Nhìn nhận vào thực tế này, việc trẻ học và giải bài tập tiếng Anh lớp 3 thường xuyên sẽ giúp trẻ học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 3 cho trẻ

 Những bài tập dưới đây được rút ra từ những bài tập tiếng Anh với nhiều dạng khác nhau, giúp trẻ ôn tập một cách tổng thể nhất. Những bài tập tiếng Anh lớp 3 bao gồm:

1. Complete the words

 1. They’re fl_ing k_te_.
 2. Ha_ you g_t any _orto_ses? – _ _ _, I have.
 3. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

2. Circle the odd one out

 1. Mother         school father           sister
 2. Bedroom      kitchen bathroom      garden
 3. Sunny          windy rainy            tortoise

3. Select and circle A, B or C

 1. Has she got any pet? – No, she_____.
 2. has                      B. hasn’t         C. haven’t
 3. What’s Mai doing? – She ______.
 4. play cycling         B. cycling C. cycles
 5. What is the———- today?
 6. activity                B. colour C. weather

4. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

      1…….name is Tom.

 1. Mai is …… Vietnam.
 2. How many crayons …….you have?

5. Khoanh vào từ khác loại

 1. A. Forty                B. Thirteen C. Sixty                D. Twenty
 2. A. Teddy              B. Kite C. cake                D. Puzzle
 3. A. I                        B. She C. His                   D. It

6. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

 1. What’s ……..name? Her name is Hoa.
 2. my                 B. his                 C. her
 3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.
 4. years             B. year               C. yes
 5. What’s it?It’s ………inkpot.
 6. an                  B. a                    C. some

7. Sắp xếp các từ sau thành câu

 1. is /That / classroom / her.
 2. down / your / Put / pencil/
 3. your / Write / please / name.

8. Complete the sentences

 1. …..hat is you… name?                                      
 2. I am …..rom Vietnam.
 3. I hav… Engli…h on Friday.

9. Fill in the blank

 1. ………is your birthday?
 2. What do you do ……….English lesson?
 3. Would you ……….some milk?

10.Answer question

 1. What’s your name?…………………….
 2. Where are you from?………………………………
 3. How many students are there in your class?……………………

Sách giải bài tập tiếng Anh lớp 3

TKBooks giới thiệu đến bạn cuốn “99 ngày em giỏi tiếng Anh lớp 3”. Đây là cuốn sách rất phù hợp cho các em học sinh tiểu học lớp 3 với lộ trình 99 ngày đạt mục tiêu nắm chắc toàn bộ kiến thức trọng tâm sau mỗi bài học trong sách giáo khoa; củng cố và nâng cao kỹ năng nghe – nói – đọc – viết; dễ dàng làm tốt các bài tập và bài kiểm tra trên lớp và có thể tự mình đánh giá mức độ hiểu biết sau mỗi bài học.

99 Ngày Em Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 – tương ứng với 99 bài tự luyện, thiết kế từ dễ đến khó, kết hợp luyện tập về từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu, hội thoại, bài đọc, … hệ thống kiến thức cần ghi nhớ trong chương trình học và tổng hợp bài tập tự luyện theo kiến thức và kỹ năng đã học đảm bảo các em học vui, có thể nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếng Anh của mình hiệu quả.

Link tham khảo: https://99ngayemgioi.tkbooks.vn/

“Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 3” – Tập 1 thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết với kiến  thức chủ yếu xoay quanh 10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 3 – Tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, được chia thành các phần sau: Vocabulary, GrammarReading và writing. 

Hi vọng với những gợi ý trên sẽ giúp các em nắm chắc chương trình học cũng như cũng cố ki

Xem thêm:

TKBooks

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *