Viết số theo điều kiện cho trước – Bài toán lớp 4 kèm lời giải

Viết số theo điều kiện cho trước – Bài toán lớp 4 kèm lời giải

Bài viết “Viết số theo điều kiện cho trước – Bài toán lớp 4 kèm lời giải” dưới đây sẽ giúp các em học sinh lớp 4 biết cách giải các bài toán dạng viết số theo điều kiện cho trước.

Trong bài viết, chúng tôi sẽ cung cấp những hướng dẫn chi tiết, ví dụ minh họa cụ thể cùng hệ thống bài tập phong phú để giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về cách giải.

Mời các em tham khảo!

I. Lý thuyết 

1. Kiến thức cần nhớ về bài toán viết số theo điều kiện cho trước

a) Chữ số

Có mười chữ số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Khi viết một số tự nhiên ta sử dụng các chữ số đó. Chữ số đầu tiên kể từ trái qua phải của một số tự nhiên có hai chữ số trở lên phải khác 0.

b) Số tự nhiên được chia theo nhiều cách

 • Số có 1; 2; 3; .. chữ số.
 • Số chẵn (số có chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6 hoặc 8).
 • Số lẻ (số có chữ số hàng đơn vị là 1; 3; 5; 7 hoặc 9).
 • Số có các chữ số giống nhau, khác nhau…

Trong dãy số tự nhiên:

 • 2 số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.
 • Thêm 1 đơn vị vào số bất kì ta được số tự nhiên liền sau nó.
 • Bớt 1 đơn vị ở một số bất kì (khác 0) ta được số tự nhiên liền trước nó.
 • Số 0 không có số liền trước nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Trong dãy số chẵn liên tiếp, số lẻ liên tiếp: các số liên tiếp hơn/kém nhau 2 đon vį.

c) Điều kiện để viết được một số tự nhiên nhỏ nhất

 • Số lượng chữ số ít nhất có thể có.
 • Có chữ số nhỏ nhất ở hàng cao nhất (điều kiện khác 0).
 • Sắp xếp các chữ số ở hàng còn lại theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải.

d) Điều kiện để viết được một số tự nhiên lớn nhất

 • Số lượng chữ số nhiều nhất có thể có.
 • Có chữ số lớn nhất ở hàng cao nhất.
 • Sắp xếp các chữ số ở các hàng còn lại theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải.

2. Các ví dụ

+ Ví dụ 1: Viết số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau.

 • Hướng dẫn

Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nên có chữ số hàng nghìn là chữ số lớn nhất có thể và bằng 9, chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 7. Vì số cần tìm là số lẻ và có các chữ số khác nhau nên chữ số hàng đơn vị bằng 5.

Vậy số cần tìm là: 9875.

Ví dụ về bài toán viết số theo kiều kiện cho trước
Ví dụ về bài toán viết số theo kiều kiện cho trước

+ Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 12.

 • Hướng dẫn

Để viết được số nhỏ nhất thì số đó có số lượng chữ số ít nhất có thể.

Do đó số cần tìm gồm 2 chữ số.

Ta có: 12 = 3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6.

Vậy số cần tìm là 39.

II. Bài tập vận dụng Viết số theo điều kiện cho trước

Bài 1.

Viết số tự nhiên thoả mãn điều kiện sau:

a) Số lẻ, nhỏ nhất và có 3 chữ số khác nhau. b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau.

c) Số lẻ, nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau.

d) Số chẵn, nhỏ nhất và có 10 chữ số khác nhau.

Bài 2.

Viết số tự nhiên theo điều kiện sau:

a) Số lớn nhất có 8 chữ số khác nhau.

b) Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau.

c) Số chẵn bé nhất có 5 chữ số khác nhau.

d) Số bé nhất có 7 chữ số khác nhau bắt đầu bởi chữ số 8.

Bài 3.

a) Viết số tự nhiên lớn nhất sao cho kể từ trái sang phải, mỗi chữ số của nó đều lớn hơn chữ số đúng liền sau là 2 đơn vị.

b) Viết số tự nhiên lớn nhất sao cho kể từ trái sang phải, số đó có 2 chữ số 1 và từ chữ số thứ ba trở đi thì mỗi chữ số đều bằng tổng 2 chữ số đứng liền trước nó.

Bài 4.

a) Viết số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 35.

b) Viết số nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 52.

c) Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác 0 và tổng các chữ số bằng 7.

d) Viết số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 34.

Bài 5.

a) Hãy viết số tự nhiên nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 120.

b) Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tích các chữ số bằng 120.

Bài 6.

a) Viết số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 40.

b) Viết số tự nhiên chẵn lớn nhất, bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 60.

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 720.

Bài 7.

Viết số tự nhiên N gồm 6 số chẵn liên tiếp kể từ số 12. Xóa bớt 6 chữ số của N và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại, để có:

a) Số lớn nhất;

b) Số bé nhất.

Bài 8.

Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 15 theo thứ tự từ bé đến lớn để được 1 số có nhiều chữ số 1234…1415. Xóa đi 8 chữ số của số đó và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được:

a) Số lớn nhất;

b) Số nhỏ nhất.

Bài 9.

Viết liên tiếp các số có 2 chữ số từ 20 đến 11 theo thứ tự từ lớn đến bé để được 1 số có nhiều chữ số 201918…1211. Xóa đi 12 chữ số của số đó và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để được:

a) Số lớn nhất;

b) Số nhỏ nhất;

c) Số chẵn lớn nhất

d) Số lẻ nhỏ nhất.

Bài 10.

Một số tự nhiên gồm các số tự nhiên liên tiếp từ 2000 đến 2015 được viết theo thứ tự liền nhau: 200020012002…20092015.

a) Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số?

b) Xóa đi 20 chữ số của số đó (giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại) để được số nhỏ nhất và số lớn nhất. Viết các số đó.

Với bài viết “Viết số theo điều kiện cho trước – Bài toán lớp 4 kèm lời giải”, chúng tôi hy vọng các bạn học sinh sẽ hiểu rõ hơn về dạng bài toán này, nắm vững phương pháp giải và tích lũy thêm kinh nghiệm thực hành thông qua những bài tập minh họa cụ thể. Nhờ đó, các em có thể tự tin hơn trong việc đối mặt với các bài toán tương tự trong quá trình học tập.

Để tìm hiểu và biết cách giải các bài toán trong chương trình lớp 4, các em hãy tham khảo ngay cuốn sách 250 Bài Toán Chọn Lọc Lớp 4 được biên soạn bởi thầy Trần Nhật Minh – Người sáng lập và điều hành CLB MathExpress cực nổi tiếng.

Link đọc thử sách: https://drive.google.com/file/d/1IN-5E_Nt07z3poNI6ULPMps-Us4RHPDa/view

Chúc các bạn học sinh học tốt và đạt được kết quả cao trong môn Toán!

Tkbooks.vn

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *