[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1YIqxJQLXU9p8lFgvYJeYU-zZ6fCbcy4M/view?usp=sharing"]

99 ngày em giỏi tiếng anh lớp 5

99,000 

Cuốn sách 99 ngày em giỏi Tiếng Anh – 5 sẽ là một giải pháp hợp lý dành cho các em học sinh tiểu học. Bộ sách sẽ cung cấp:

  • Mục tiêu cần đạt sau mỗi bài học trong sách giáo khoa
  • Lộ trình 99 ngày để đạt các mục tiêu đó
  • Hệ thống kiến thức cần ghi nhớ trong chương trình học từng lớp
  • Tổng hợp bài tập tự luyện theo kiến thức và kỹ năng đã học

  Đọc thử