Đề thi Ngữ văn – Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hưng Yên năm học 2015 – 2016

Đề thi môn Ngữ văn – Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

de-thi-ngu-van-ki-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-tinh-hung-yen-nam-hoc-2015-2016

Câu 1. (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi từ 1 đến 3:

“Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm (1). Chả lẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được (2). Ông kiểm điểm từng người trong óc (3). Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà (4). Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can tâm làm cái điều nhục nhã ấy!…(5”

  • Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
  • “Ông lão” trong đoạn trích trên là nhân vật nào? Điều “nhục nhã” được nói đến là điều gì?
  • Trong đoạn trích trên, những câu văn nào là lời trần thuật của tác giả, những câu văn nào là lời độc thoại nội tâm của nhân vật? Những lời độc thoại nội tâm ấy thể hiện tâm trạng gì của nhân vật?

Câu 2. (1,0 điểm)

Chỉ ra vào nêu hiệu quả của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây:

 Từ hồi về thành phố

quen ánh điện, cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường

(Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy)

Tham khảo đề thi môn ngữ văn kì thi tuyển sinh vào lớp 10- Sở giáo dục đào tạo tỉnh Hưng Yên năm học 2015 – 2016 dưới đây:

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *