Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia môn Lịch sử 2017 có đáp án

Bộ đề thi minh họa 2017 được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố mới đây gồm 14 đề minh họa của 9 môn nằm trong 5 bài thi THPT quốc gia. Đề minh họa môn Sử được nhiều giáo viên đánh giá là có tính bao quát.

Theo đó môn Lịch sử năm nay sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, đề thi Lịch sử  được xếp trong tổ hợp môn Khoa học xã hội gồm: 40 câu hỏi môn Địa lý, 40 câu hỏi môn Lịch sử, 40 câu hỏi môn Giáo dục công dân, thời gian làm bài là 150 phút. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, sau đó được đem chấm bằng máy để đảm bảo độ chính xác.

Theo thông tin từ Bộ, do năm nay là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi đánh giá năng lực nên nội dung đề thi chỉ bao quát trong chương trình lớp 12 nhằm hạn chế áp lực cho học sinh. Đề thi sẽ có 60% nội dung cơ bản và 40% nội dung nâng cao.

Đề thi minh họa môn Sử năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là có nhiều kiến thức, bao quát hết chương trình lớp 12. Với cấu trúc gồm 2 phần: lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới như các năm trước, đề minh họa đang thiên về học thuộc nhiều hơn. Theo đó, thí sinh để đạt điểm trung bình thì không khó nhưng muốn đạt điểm 9 – 10 thì cần có kiến thức vững chắc để có thể phân tích tốt sự kiện vấn đề, bởi có nhiều câu hỏi mang tính phân loại cao. Dưới đây là đề thi và đáp án cụ thể.

6a_sdsk

Đề thi

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_2

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_3

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_4

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_5

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_6

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_7

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_8

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_9

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_10

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_11

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án_12

Đáp án

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 có đáp án

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *