Đề thi – đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn văn- tỉnh Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-van-tinh-binh-dinh

Câu 1 (4 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Bước vào thế kỷ mới, nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. Bản tính thích ứng nhanh sẽ giúp dân ta tân dụng những cơ hội, ứng phó với thách thức do tiến trình hội nhập đem lại. Nhưng thái độ kỳ thi đối với sự kinh doanh, thói quen ảnh hưởng bao cấp, nép nghĩ sung ngoại hoặc bài ngoài quá mức đều sẽ cản trở sự phát triển của đất nhước. Thói quen không ít người tỏ ra “khôn vặt”, “bóc ngắn cắn dài”, không coi trong chữ “tín” sẽ gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập.”

(Ngữ văn 9, tập 2, tr.28, NXB Giáo dục)

1) Đoạn văn trên nằm trong văn bản nào? Của tác giả nào?

2) Xác định thành nghữ được sử dụng trong đoạn văn.

3) Trong đoạn văn trên, tác giả chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu nào của người việt Nam khi bước vào thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thế giới?

4) Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sử dụng Internet trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay (trình bày khoảng 12 – 15 dòng).

Mời các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo đề thi chi tiết và gợi ý đáp án dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button