Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Tỉnh Tây Ninh

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

 KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 – 2016

                                          Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015

Môn thi: TOÁN (Không chuyên)

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

 ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi)

 Câu 1: (1 điểm) Thực hiện các phép tính

  1. a) (0,5 điểm)                         b) (0,5 điểm)

Câu 2: (1 điểm) Giải phương trình .

Câu 3: (1 điểm) Giải hệ phương trình .

Câu 4: (1 điểm) Tìm m, n biết rằng đường thẳng  đi qua điểm A(2; 0) và song song với đường thẳng .

Câu 5: (1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số .

Câu 6: (1 điểm) Cho phương trình bậc hai . Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phận biệt , . Tìm hệ thức liên hệ giữa ,  không phụ thuộc vào m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button