[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1H8LaM_QQeriWDMUc1WUhvbm6zD_N0uh3/view?usp=sharing"]

Làm chủ kiến thức ngữ văn 9 – Luyện thi vào lớp 10 phần 1: Đọc – hiểu văn bản

115,000 

  • Hệ thống lại các tác phẩm và phân chia thành các thể loại

Cuốn sách gồm 28 tác phẩm được sắp xếp thành 5 thể loại văn học và giai đoạn văn học bao gồm: Văn xuôi trung đại, Thơ trung đại, Thơ hiện đại, Văn xuôi hiện đại và văn bản nhật dụng. Các bài được triển khai theo một mô típ chung: Đặt vấn đề – phân tích vấn đề – tổng hợp vấn đề.

  • Đưa ra các kiến thức trọng tâm trong từng tác phẩm

Phần 1: Những nét chính về tác giả – tác phẩm

Phần 2: Trọng tâm kiến thức

Phần 3: Tổng kết các nét chính về nội dung và nghệ thuật

  • Học bằng sơ đồ tư duy giúp các em dễ dàng ghi nhớ

Phần cuối sách là các sơ đồ tư duy hệ thống lại kiến thức của từng bài, qua đó các em có thể khái quát toàn bộ kiến thức về các văn bản một cách ấn tượng.

“Làm chủ kiến thức ngữ văn 9 – Luyện thi vào lớp 10 phần đọc hiểu văn bản” là một tài liệu bổ ích giúp các em có thể hệ thống toàn bộ kiến thức phần đọc hiểu. Hãy dành ra mỗi ngày 1 giờ ôn tập để dễ dàng “ẵm trọn vẹn” điểm phần này nhé!

  Đọc thử