Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016 2017 có gợi ý đáp án kèm theo.

  • Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016 2017 như sau:

Phần I – Trắc nghiệm: (02 điểm) gồm 8 câu hỏi

Phần II – Tự luận: (08 điểm) gồm 05 câu hỏi

Câu 1. ( 1,5 điểm)  cho biểu thức và tính toán

Câu 2. (1,5 điểm) cho phương trình: giải phương trình và tìm các giá trị thỏa mãn điều kiện

Câu 3: (1,0 điểm) giải phương trình

Câu 4: (3,0 điểm): Bài toán hình

Câu 5: (1,0 điểm): Giải phương trình

  • Mời các bạn tham khảo để thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016 chi tiết như sau:

Đề thi vào lớp 10 môn toán Nam Định 2016 2017

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016 chi tiết như sau:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-nam-dinh-nam-2016-1 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-nam-dinh-nam-2016-2

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-nam-dinh-nam-2016-3

Đề thi vào lớp 10 môn toán Nam Định 2016 2017
Đề thi vào lớp 10 môn toán Nam Định 2016 2017

Đề thi vào lớp 10 môn toán Nam Định 2016 2017

Căn cứ vào đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm 2016, chúc các bạn học sinh thành công trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 sắp tới.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *