ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN VĂN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN VĂN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: Ngữ Văn

Thời gian: 120 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

  1. Hãy kể tên các phương thức chuyển nghĩa của từ?
  2. Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của từ tay trong ngữ điệu sau:

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

(Đồng chí – Chính Hữu)

Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

Một tay chôn biết mấy cành phù dung

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Câu 2 (3,0 điểm)

Hãy viết một đoạn văn nghị luận từ 10 – 15 câu trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của niềm say mê trong cuộc sống.

Câu 3 (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân từ khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc để thấy được tình yêu làng, yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân trong cuộc chiến chống thực dân Pháp.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *