Đề thi giải toán trên mạng lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 – Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án đi cùng được sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017.

I. Đề thi giải toán trên mạng lớp 2 vòng 6 năm 2016 – 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tính: 45 – 24 =…

Câu 2: Tính: 12 + 8 =…

Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là:…

Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:….

Câu 5: Tính: 79 – 36 + 47 =…

Câu 6: Cho:… + 20 = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:…

Câu 7: Tính: 53 – 3 + 50 =…

Câu 8: Tính: 7 + 53 + 8 =…

Câu 9: Tìm số có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị.

Câu 10: Năm nay ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho 5dm = 50…

a) dm;                           b) m;                          c) kg;                 d) cm

Câu 2: Cho 47dm – 7dm … 6dm + 34dm

a) =;                                b) –                        c) <;                      d) >

Câu 3: Cho 49dm + 40cm …. 59dm – 40cm.

a) =;                        b) +;                             c) <;                 d) >

Câu 4: Cho 5dm … 38cm + 16cm

a) =;                            b) +;                        c) <;                           d) >

Câu 5: Cho 8dm 7cm < …dm < 10dm

a) 88;                            b ) 9;                         c) 900;                   d) 90

Câu 6: Cho 6… > 9 + 50

a) 0;                        b) 8;                                 c) 9;                     d) 68; 69

Câu 7: Tính: 27 + 46 =…

a) 74;                    b) 64;                             c) 63;                                  d) 73

Câu 8: Tính: 10 + 20 + 30 =…

a) 50;                     b) 60;                                   c) 70;                         d) 80

Câu 9: Tính: 6 + 15 =…

a) 11;                    b) 21;                                   c) 31;                        d) 20

Câu 10: Tổng của 16 và 34 là:…

a) 18;                   b) 40;                                     c) 50;                        d) 60

Câu 11: Hiệu của 55 và 5 là:…

a) 60;                     b) 50;                                   c) 18;                          d) 40

Câu 12: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

a) 6 + 65 = 95               b) 67 – 6 = 62                c) 4 + 76 = 80                d) 5 + 45 = 50

Câu 13: Phép cộng có tổng bẳng 100 là:…

a) 12 + 80;                   b) 18 + 82;                       c) 13 + 37;                  d) 4 + 95

Câu 14: Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 100?

a) 2;                               b) 3;                     c) 4;                                d) 5

Câu 15: Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách toán học ít hơn số sách về hoa học là 2 chục quyển. Vậy thư viện có số quyển sách về toán học là:…

a) 60;                            b) 80;                               c) 90;                            d) 100

Câu 16: Năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn Nam 25 tuổi. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi?

a) 11 tuổi;                      b) 21 tuổi;                        c) 5 tuổi;                     d) 6 tuổi

Câu 17: Hôm nay ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác một ngày và ngay mai bố sẽ về. Vậy ngày bố Hà về là ngày bao nhiêu?

a) 20 tháng 10;                b) 21 tháng 10;                 c) 21 tháng 9;              d) 20 tháng 11

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 21              Câu 2: 20               Câu 3: 90                Câu 4: 11             Câu 5: 90

Câu 6: 80            Câu 7: 100               Câu 8: 68                Câu 9: 49             Câu 10: 80

Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

1 < 15 < 12 < 20 < 19 < 9 < 16 < 8 < 17 < 14 < 6 < 18 < 11 < 7 < 4 < 2 < 3 < 10 < 5 < 13

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: d                Câu 2: a                  Câu 3: c                 Câu 4: c             Câu 5: b

Câu 6: c                Câu 7: d                 Câu 8: b                  Câu 9: b              Câu 10: c

Câu 11: b              Câu 12: a                Câu 13: b                Câu 14: c

Câu 15: a              Câu 16: a               Câu 17: a

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *