Đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2016 có đáp án kèm theo

Câu 4(4,0 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kinh R. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M

a, Chứng minh Tứ giác OBMC nội tiếp

b, Đường thẳng MA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2016 chi tiết như sau:

Đề thi đáp án vào 10 môn toán Bình Thuận 2016 2017

  • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2016 chi tiết như sau:
Đề thi đáp án vào 10 môn toán Bình Thuận 2016 2017
Đề thi đáp án vào 10 môn toán Bình Thuận 2016 2017

Đề thi đáp án vào 10 môn toán Bình Thuận 2016 2017

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *