Chi tiết về số tiết học mà các em học sinh sẽ phải học khi Bộ GD&ĐT đưa ra chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (Từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (Từ lớp 10 đến lớp 12).

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp (môn học lựa chọn) và các môn học tự chọn.

Thời gian học trong một năm của tất cả các học sinh tương đương với 35 tuần. Các trường học sẽ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày.

1. Giai đoạn giáo dục cơ bản.

a)Cấp Tiểu học.

+/Nội dung giáo dục:

-Các môn bắt buộc: Tiếng Việt; Toán, Đạo đức; Ngoại ngữ (Lớp 3, 4, 5); Tự nhiên và Xã hội (Lớp 1, 2, 3); Lịch sử và Địa lí (lớp 4, 5); Khoa học (lớp 4, 5); Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4, 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

-Môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ (Lớp 1, 2)

+/Thời lượng giáo dục.

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút.

b) Cấp THCS.

+/Nội dung giáo dục:

-Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ Văn; Toán; Ngoại ngữ 1; GDCD; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc; Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

+/Thời lượng giáo dục.

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

c)Cấp THPT

+/Nội dung giáo dục:

-Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán, ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Nội dung giáo dục của địa phương.

-Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:

.Nhóm môn học Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

.Nhóm môn học Khoa học tự nhiên: vật lí, Hóa học, Sinh học.

.Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học.

-Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết. Tổng thời gian dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học.

Ở mỗi lớp 10, 11, 12 học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

-Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2

+/Thời lượng giáo dục:

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.