20 đề kiểm tra học kỳ môn Toán Lớp 2

Bộ 10 đề kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 1

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 2

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 3

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 4

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 5

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 6

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 7


Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 8


Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 2 mã đề số 10


Bộ 10 đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 1

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 2

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 3

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 4

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 5

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 7

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 8

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 2 mã đề số 10

 

Mời các bạn tải Bộ đề kiểm tra môn Toán học Kỳ I và Học Kỳ II ở dưới đây:

Tải Bộ đề kiểm tra môn Toán học Kỳ I tại đây!

Tải Bộ đề kiểm tra môn Toán học Kỳ II tại đây!

Share

Một suy nghĩ về “20 đề kiểm tra học kỳ môn Toán Lớp 2

  1. huyền says:

    quá hay nhưng tải về bằng cách nào nhỉ . tôi muốn cháu tôi thử làm bài toán này . tôi nghĩ nó sẽ bổ ích cho cháu nó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *