All in one Hóa học THCS

69,000 

cuốn sách All in one Hóa học THCS
All in one Hóa học THCS có gì đặc biệt?
Kiến thức theo từng chủ đề
All in one Hóa học THCS bao gồm 11 chủ đề quan trọng và chủ yếu trong Hóa THCS:
– Chất, nguyên chất, phân tử
– Phản ứng hóa học
– Mol – tính toán hóa học
– Các loại hợp chất vô cơ
– Dung dịch
– Kim loại
– Phi kim
– Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
– Hidrocacbon
– Dẫn xuất của hidrocacbon
– Nhận biết và tách chất