Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh lớp 4 tập 1

60,000 

“Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 4”. Cuốn sách gồm có 2 tập, tập 1 sẽ giúp các em củng cố kiến thức của học kỳ 1.

Bám sát chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo

Tập 1 gồm 10 bài học bám sát cập nhật những đổi mới theo khung chương trình mới và nội dung sách giáo khoa.

Unit 1: Good morning. How are you?

Unit 2: My new friend

Unit 3: My birthday

Unit 4: Thing I can do

Unit 5: Our hobbies

Unit 6: My school

Unit 7: My school subjects

Unit 8: My school timetable

Unit 9: In my classroom

Unit 10: My classmates

Hết hàng