Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh Lớp 5 Tập 1

58,000 

  • Cuốn sách “Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 tập 1” được biên soạn dựa trên nội dung bám sát sách giáo khoa Tiếng Anh 5, Tập 1 nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích quá trình tự học, tự ôn luyện của học sinh.
  • Cuốn sách bao gồm 10 đơn vị bài tập theo Chương trình sách giáo khoa và mỗi đơn vị được chia 3 Lesson theo sách giáo khoa, mỗi bài Lesson gồm các bài tập trắc nghiệm giúp học sinh luyện về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Hết hàng