Em học giỏi tiếng Anh lớp 3 tập 1

65,000 

Cuốn sách Em học giỏi Tiếng Anh – Lớp 3, Tập 1 được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích việc tự học của học sinh. Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức ngôn ngữ hữu ích cùng với những dạng luyện kỹ năng cơ bản để học sinh có thể hiểu sâu và nhớ kĩ những nội dung đã được học trên lớp và có nền tảng để hình thành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Hết hàng