Để học tốt tiếng việt lớp 3 tập 2

58,000 

  • Ở mỗi bài học, cuốn sách nêu rõ mục tiêu cần đạt và hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài trong các phân môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.
  • Các đơn vị kiến thức được minh họa với nhiều hình ảnh dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn.
  • Cuốn sách chú trọng hướng dẫn học sinh phần thực hành, ứng dụng tiếng Việt trong cuộc sống.

Mua ngay

Đọc thử