Để học tốt tiếng việt lớp 2 tập 2

80,000 

Chúng ta đang cầm trên tay cuốn Để học tốt Tiếng Việt 2 – Tập 2 – được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 – Tập 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài học đều được nêu rõ mục tiêu cần đạt và hướng dẫn học sinh từng bước cụ thể để trả lời các câu hỏi, giải đúng các bài tập
trong sách giáo khoa. Ngoài ra, tác giả cũng chú trọng hướng dẫn các em thực hành, ứng dụng tiếng Việt trong cuộc sống. Nhờ đó, khi học với cuốn sách này, các em sẽ nắm vững kiến thức cơ bản và có kĩ năng thực hành tốt ở tất cả các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn.

Mua ngay

Đọc thử

Hết hàng