Để học tốt tiếng Việt lớp 2 tập 1

80,000 

Cuốn Để học tốt Tiếng Việt 2 – Tập 1 – được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 – Tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài học đều được nêu rõ mục tiêu cần đạt và hướng dẫn học sinh từng bước cụ thể để trả lời các câu hỏi, giải đúng các bài tập trong sách giáo khoa.

Mua ngay

Đọc thử

Hết hàng