Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 2

99,000 

Nội dung cuốn sách Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh lớp 2:

  • Củng cố và phát triển khả năng phát âm của các em thông qua các bài tập hấp dẫn
  • Giúp các em củng cố lại từ vựng thông qua hình ảnh sinh động
  • Củng cố lại các mẫu câu các em đã học thông qua các bài tập từ cơ bản đến nâng cao
  • Ôn lại kỹ năng nghe cho các em qua thực hành làm bài tập

Kiến thức đạt được sau lộ trình học với bộ sách:

  • Đạt được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).
  • Nâng cao khả năng tiếng Anh lớp 2 của các em.

 Đọc thử 

Mua ngay Đọc tiếp