Viethmath – cùng con giỏi tư duy toán học tập 3

99,000 

  • Giúp trẻ nhận biết số, giá trị của số và cách viết số trong phạm vi 50
  • Học sinh hiểu được bản chất số, vị trí số trên trục số, khoảng cách các số.
  • Tìm được số còn thiếu trên trục số, dãy số.

Mua ngay

Đọc thử